اسامی پذیرفته‌شدگان جهت حضور در دوره مربیگری درجه ۲ دره‌نوردی ۱۵ اسفند ۹۹ (مردان – زنان)

اسامی پذیرفته‌شدگان جهت حضور در دوره مربیگری درجه 2 دره‌نوردی 15 اسفند 99 (مردان – زنان) ...

مشاهده کامل خبر