گزارش تصویری / آزمون ورودی مدرسی آبشار یخی در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ بهمن

مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کمیته آموزش فدراسیون آزمون ورودی مدرسی آبشار یخی در تاریخ‌های 25 و 26 بهمن برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر