هشدار ریزش بهمن در مناطق یخ‌نوردی

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به سوابق ریزش بهمن در مناطق یخ‌نوردی «آبنیک» و «خور»

مشاهده کامل خبر