مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان  «خراسان رضوی»

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان  «خراسان رضوی»

مشاهده کامل خبر