صعود زمستانی فجر به قله ۳۱۰۰متری سفید خانی اراک

مشاهده کامل خبر