صعود زمستانه «فجر» یادواره زنده یاد «محسن خیرالهی» / قله ۳۷۴۵ متری «کینو» / ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۹۹

صعود زمستانه «فجر» یادواره زنده یاد «محسن خیرالهی» / قله 3745 متری «کینو» / 22 تا 24 بهمن 99 ...

مشاهده کامل خبر