دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی / در ۳ دوره به میزبانی استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس (بانوان – آقایان)

دوره بازآموزی مربیان درجه 3 کوهپیمایی / در 3 دوره به میزبانی استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس (بانوان – آقایان) ...

مشاهده کامل خبر