تغییر مکان برگزاری آزمون ورودی مربیگری کوهنوردی با اسکی

به آگاهی متقاضیان حضور در آزمون ورودی مربیگری کوهنوردی با اسکی می‌رساند؛ مکان برگزاری دوره از پیست اسکی شمشک به آدرس منطقه خور کرِکوه تغییر پیدا کرد...

مشاهده کامل خبر