تسلیت فقدان «علی‌رضا ژاله» از مربیان ارزشمند کوه‌نوردی، اسکی و دوچرخه کوهستان کشور و استان قزوین

تسلیت فقدان «علی‌رضا ژاله» از مربیان ارزشمند کوه‌نوردی و ...

مشاهده کامل خبر