برگزاری نخستین جلسه انضباطی رسیدگی به حادثه درگذشت زنده یاد مرتضی نادی در آزمون ورودی مربیگری درجه ۲

برگزاری نخستین جلسه انضباطی رسیدگی به حادثه درگذشت زنده یاد مرتضی نادی در آزمون ورودی مربیگری درجه 2 ...

مشاهده کامل خبر