اطلاعیه / لغو مسابقه سنگنوری جام فجر سرعت در بخش خانم‌ها

با توجه به حدنصاب نرسیدن نفرات متقاضی شرکت‌کننده خانم در مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت مورخ 30 بهمن 1399، به اطلاع می‌رساند؛ ...

مشاهده کامل خبر