آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ دره‌نوردی آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته آموزش این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1399 و به‌منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش ...

مشاهده کامل خبر