پیام تسلیت کمیته ملی المپیک به جهت حادثه تاسف برانگیز درگذشت تعدادی از کوه‌نوردان کشورمان

پیام تسلیت کمیته ملی المپیک به جهت حادثه تاسف برانگیز درگذشت تعدادی از کوه‌نوردان کشورمان ...

مشاهده کامل خبر