هشدار وقوع بهمن!

با توجه به روند وزش باد بسیار شدید، ادامه روند افزایشی دما، خطر وقوع بهمن در مناطق مستعد وجود دارد...

مشاهده کامل خبر