فراخوان اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی سنگ‌نوردی

نظر به برگزاری مسابقات سنگ‌نوردی سرعت ساحلی فروردین ۱۴۰۰ در کشور چین، به آگاهی می‌رساند؛ …