فراخوان اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی سنگ‌نوردی

نظر به برگزاری مسابقات سنگ‌نوردی سرعت ساحلی فروردین 1400 در کشور چین، به آگاهی می‌رساند؛ ...

مشاهده کامل خبر