دوره تربیت و جذب مدرسی پزشکی کوهستان

در راستای ارتقای کمی و کیفی پزشکی کوهستان و غنی‌سازی تمام استان‌های کشور در زمینه آموزش و بهره بردن از توان علمی کشور در ...

مشاهده کامل خبر