تسلیت فقدان تأثرانگیز زنده یاد «حسن امینی آذر دوست»

فقدان تأثرانگیز زنده یاد «حسن امینی آذر دوست»، مربی، همنورد و همکار ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان و رئیس باشگاه کوهنوردی «سها»

مشاهده کامل خبر