برگزاری دوره بازآموزی حفظ محیط کوهستان مدرسین کل کشور

پیرو سیاست‌های حفظ کیفیت و ارتقای تدریس مدرسین، دوره بازآموزی حفظ محیط کوهستان مدرسین کل کشور ...

مشاهده کامل خبر