اطلاعیه فدراسیون کوه‌نوردی درخصوص حوادث جمعه پنجم دی ماه ۹۹ / زمستان ادامه دارد هشدارها را جدی بگیرید

اطلاعیه فدراسیون کوه‌نوردی درخصوص حوادث جمعه پنجم دی ماه ۹۹ / زمستان ادامه دارد هشدارها را جدی بگیرید

مشاهده کامل خبر