آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهنوردی با اسکی پیست شمشک/ بهمن ۹۹

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته کوهنوردی با اسکی فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1399 و ...

مشاهده کامل خبر