آزمون ورودی مدرسی نجات برف (بهمن‌شناسی)

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی در نظر دارد آزمون ورودی مدرسی نجات برف ...

مشاهده کامل خبر