آئین تجلیل از مدال آوران دومین المپیاد استعدادهای برتر کشوری و ورزشکاران برتر سال ۹۹ استان زنجان

آئین تجلیل از مدال آوران دومین المپیاد استعدادهای برتر کشوری و ورزشکاران برتر سال 99 استان زنجان...

مشاهده کامل خبر