همکاری کمیسیون پزشکی UIAA در مقاله COVID-19 و ورزش‌های کوهستانی

همکاری کمیسیون پزشکی UIAA، و ریاست آن Urs Hefti در مقاله جدید SARS-CoV-2، COVID-19 و ورزش های کوهستانی ...

مشاهده کامل خبر