روز جهانی کوهستان سال ۲۰۲۰ در شرایطی ویژه!

امسال در شرایطی ویژه به استقبال روز جهانی کوهستان می‌رویم. با شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر جهان ...

مشاهده کامل خبر