خلاصه ای از عملکرد هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸

خلاصه ای از عملکرد هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان غربی در سال 1398 خلاصه ای از عملکرد هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان غربی در سال 1398 خلاصه ای از عملکرد هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان غربی در سال 1398 ...

مشاهده کامل خبر