برگزاری «آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهنوردی با اسکی»

به آگاهی متقاضیان حضور در دوره مربیگری درجه 3 کوهنوردی با اسکی می‌رساند؛ کمیته کوهنوردی با اسکی ...

مشاهده کامل خبر