تسلیت به جناب آقای دکتر «بیاتانی» دبیر کمیته پزشکی، جست‌وجو و نجات فدراسیون

تسلیت به جناب آقای دکتر «بیاتانی» دبیر کمیته پزشکی، جست‌وجو و نجات فدراسیون...

مشاهده کامل خبر