تسلیت به جناب آقای «حمیدیان» از همکاران فدراسیون

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «حمیدیان» از همکاران فدراسیون، در غم فقدان پدر ارجمندشان عزادار هستند...

مشاهده کامل خبر