تسلیت به جناب آقای «جلال چشمه قصابانی»

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «جلال چشمه قصابانی» هیمالیانورد و ...

مشاهده کامل خبر