برگزاری سومین جلسه کارشناسی حادثه درگذشت مربی فقید زنده یاد «مرتضی نادی»

سومین جلسه‌ی کارشناسی حادثه منجر به فوت مربی گرامی زنده یاد «مرتضی نادی» با بازسازی صحنه حادثه در محل دیواره «پل خواب» برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر