انصراف چین از برگزاری مسابقه سنگنوردی انتخابی المپیک

روز گذشته فدراسیون کوهنوردی چین CMA میزبان برگزاری رقابتهای سنگنوردی در قاره آسیا طی نامه ای به اتحادیه سنگنوردی آسیا...

مشاهده کامل خبر