آغاز مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی اروپاانتخابی المپیک ۲۰۲۰

از فردا مسابقات قهرمانی اروپا با حضور ۲۳۰ ورزشکار از ۱۶ کشور در رشته های سرعت، بلدرینگ، سرطناب و کامباین انتخابی المپیک برگزار خواهد شد.

مشاهده کامل خبر