“اطلاعیه شماره ۱ پانزدهمین همایش صعود قلم”

بدینوسیله به اطلاع کوه نوردان و کوه نویسان عزیز سراسر کشور می رساند پانزدهمین همایش سراسری صعود قلم به ...

مشاهده کامل خبر