۲ مهر «روز غارهای پاک» / اطلاعاتی در زمینه شناخت و حفاظت از غارها

2 مهر ماه، روز غار پاک نامگذاری شده است. در آستانه یازدهمین سال روز غار پاک در نظر داریم اطلاعاتی کوتاه

مشاهده کامل خبر