گزارش تصویری/صعود سراسری تیم های منتخب کارگری کشور به ۳۱ قله مرتفع ایران / طرح سیمرغ / ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

گزارش تصویری/صعود سراسری تیم های منتخب کارگری کشور به 31 قله مرتفع ایران / طرح سیمرغ / 27 شهریور 1399 ...

مشاهده کامل خبر