ممنوعیت ورود به منطقه «شیرکوه»

با توجه به اوج گیری مجدد ویروس کرونا و فرا رسیدن فصل صعود به قله شیرکوه...

مشاهده کامل خبر