مسابقات درون اردویی انتخابی تیم ملی سنگ‌نوردی، بخش «بانوان» با برتری «مهیا دارابیان» در ماده «کامباین» به پایان رسید

نفرات برتر مسابقات درون اردویی انتخابی تیم ملی سنگ‌نوردی بخش «بانوان»...

مشاهده کامل خبر