دوازدهمین همایش راهبردی نواب رئیس هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی کشور مهر ۹۹/ آنلاین (وبینار)

دوازدهمین همایش راهبردی نواب رئیس هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی کشور مهر ۹۹/ آنلاین (وبینار) …