تعویق پنجمین همایش بین‌المللی تحقیقات سنگنوردی

هدف اصلی از برگزاری این همایش، پرکردن خلأ بین تحقیقات و تمرین در ورزش سنگ‌نوردی می‌باشد ...

مشاهده کامل خبر