تسلیت فقدان پیش‌کسوت ارجمند کوه‌نوردی شادروان «احمد اخوان»

فقدان تأثرانگیز پیش‌کسوت ارجمند کوه‌نوردی کشور شادروان «احمد اخوان» را به خانواده داغدار ایشان...

مشاهده کامل خبر