برگزاری مرحله اول بازآموزی مربیان نقشه خوانی و مسیر یابی فدراسیون کوه‌نوردی (آنلاین)

باتوجه به تقویم اجرایی کارگروه آموزش در مورخه چهارم مهر ماه 99 با حضور 15 نفر از مربیان نقشه خوانی سطح کشور در این رشته بازآموزی...

مشاهده کامل خبر