اطلاعات تکمیلی پبرامون مسابقه انتخابی المپیک

هفته گذشته شورای قاره‌ای آسیا جلساتی پیرامون برگزاری مسابقه انتخابی المپیک برای کسب سهمیه آسیا ...

مشاهده کامل خبر