اطلاعات تکمیلی در خصوص برگزاری اردوی انتخابی مسابقات کامباین انتخابی المپیک

پیرو بخشنامه شماره 503/د/263/99 تاریخ 8 مهر 99 مبنی بر برگزاری اردوی انتخابی مسابقات ...

مشاهده کامل خبر