گزارش تصویری / برگزاری دوره های مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی / در سه استان

دوره های مربیگری درجه 3 کوهپیمایی امسال از تاریخ سوم الی هفتم شهریور ماه و با موافقت ادارات ...

مشاهده کامل خبر