گزارش برگزاری وبینار بازآموزی سال ۹۹ مدرسان هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

گزارش برگزاری وبینار بازآموزی سال 99 مدرسان هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ...

مشاهده کامل خبر