پذیرش قهرمانان ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی با ارسال اطلاعیه ای به فدراسیون های ورزشی اعلام کرد: ...

مشاهده کامل خبر