نشست مشترک فدراسیون کوه‌نوردی با دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

روز دوشنبه ٢۴ شهریور آقایان زارعی رئیس فدراسیون، مقدم دبیر و مجید حسین پور رئیس کمیته همگانی در دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان حضور بهم رساندند...

مشاهده کامل خبر