مرحله نخست دوره مربیگری درجه سه سنین پایه و استعدادپروری

به گزارش کمیته استعدادیابی و استعدادپروری فدراسیون، نیمه نخست دوره از یازده شهریور ماه آغاز شد.

مشاهده کامل خبر