مخاطره شناسی طبیعی کوه‌های کشور

نظر به استقبال زیاد علاقمندان به کوه‌نوردی و به منظور کاهش تبعات زیست محیطی و حوادث صعود به این قلل، فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ...

مشاهده کامل خبر